Ngành hàng đặc trưng : Các sản phẩm may mặc dệt kim

Sản lượng

1 triệu sản phẩm / tháng – năm 2020

2 triệu sản phẩm/ tháng – năm 2021

4 triệu sản phẩm/ tháng – năm 2022

MOQ : Không giới hạn

Vị trí: Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An – Cách thành Phố Vinh 40 km

Hình thức kinh doanh : Gia công ( CMPT).

Thiết bị